Ο επιβλέπων καθηγητής
Αρχική / Διατριβή / Ο επιβλέπων καθηγητής

Ο επιβλέπων καθηγητής

Ο επιβλέπων καθηγητής

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η ΣΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα.

  1.  Ο/Η επιβλέπων/-ουσα για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ των οικείων Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Θεσ/νίκης, Σερρών)
  2.  Δεν μπορεί να είναι κύριοι επιβλέποντες της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διδάσκοντες από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μη μέλη ΔΕΠ μπορούν όμως να είναι μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Στις περιπτώσεις που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής δε βρει επιβλέποντα για τη ΜΔΕ, τότε υποβάλει στη Γραμματεία το ΠΜΣ γραπτή αίτηση προς τη ΣΕ για ορισμό Επιβλέποντα και Τριμελούς Συμβουλευτικής/Εξεταστικής Επιτροπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της ΣΕ.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr