Το θέμα
Αρχική / Διατριβή / Το θέμα

Το θέμα

Το θέμα

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή, εντός ενός μηνός από τον ορισμό της, καθορίζει σε συνεργασία με τον υποψήφιο το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και το υποβάλλει προς έγκριση στην ΣΕ. Η υποβολή του θέματος, που πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, πρέπει να συνοδεύεται από μια εισήγηση του υποψηφίου στην οποία θα περιέχεται περιληπτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, καθώς και η δήλωση ότι θα τηρηθεί ο ισχύων κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του Α.Π.Θ.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr