Καινοτομίες
Αρχική / Πρόγραμμα / Καινοτομίες

Καινοτομίες

Καινοτομίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις εξής καινοτομίες:

 • Δίνει έμφαση στην συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την επιμόρφωση των στελεχών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (ΕΑΚ) και συναφών αθλητικών οργανισμών που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 • Δίνει έμφαση στην συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της αθλητικής και τουριστικής αγοράς (σωματεία, κέντρα άσκησης, αθλητικές εταιρείες κτλ) 
 • Δίνει έμφαση στην σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και θεωρίας με την πράξη και την αγορά εργασίας
 • Προωθεί την έρευνα μέσα από την συνεργασία με το Εργαστήριο «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής» του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. 
 • Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος 
 • Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).
 • Στο διδακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρίας. 
 • Έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και αποτελεσματικότητά του.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες, στο διοικητικό προσωπικό και στους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε μια σειρά από θέματα κυρίως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μέσα από προγραμματισμένα σεμινάρια που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ (προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού).
 • Απόκτηση διοικητικής εμπειρίας μέσα από καλά σχεδιασμένη μαθητεία / πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και εταιρείες αθλητισμού και αναψυχής.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr