Η Συμβουλευτική Επιτροπή
Αρχική / Διατριβή / Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και 2 μέλη και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (π.χ. επί παραίτησής του) μετά από απόφαση της ΣΕ.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δίνει τη συγκατάθεσή της για την υπεράσπιση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, μέσω εντύπου (χορηγείται από τη γραμματεία του ΠΜΣ), το οποίο, αφού συμπληρωθεί, κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ. Το έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας ενός μέλους, αυτό θα πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών να υποβάλλει εγγράφως τις ενστάσεις του, η τελική δε απόφαση κρίνεται από την ΣΕ.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr