Ο σύμβουλος καθηγητής
Αρχική / Μαθήματα / Ο σύμβουλος καθηγητής

Ο σύμβουλος καθηγητής

Ο σύμβουλος καθηγητής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών. Κάθε φοιτητής/τρια υποστηρίζεται προσωπικά από ένα Σύμβουλο Καθηγητή. Ο πρωταρχικός ρόλος του Συμβούλου είναι να καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη φοίτηση, την επιλογή των μαθημάτων επιλογής, την επιλογή επιβλέποντα για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το πρόγραμμα.

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στους φοιτητές την αναγκαία συμπαράσταση και συμβουλευτική βοήθεια ώστε οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να κατευθυνθούν προς τα κατάλληλα γνωστικά περιεχόμενα και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που επιβάλλει η φοίτησή τους στο Πρόγραμμα.

Στα καθήκοντα του συμβούλου συμπεριλαμβάνονται:

  • Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για τη σύνθεση του προγράμματος των σπουδών τους.
  • Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για την επιλογή του επιβλέποντος της διατριβής καθηγητή/τριας.
  • Ενημέρωση για τις ακαδημαϊκές δράσεις και παρότρυνση για την επιστημονική τους παρουσία σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κλπ.
  • Παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Διευκόλυνση της προσβασιμότητας με τις πανεπιστημιακές διαδικασίες.

Συστήνεται στους σπουδαστές να επικοινωνούν για όλα τα παραπάνω θέματα στα δια ζώσης μαθήματα με τους συμβούλους τους, στις προβλεπόμενες ώρες συνεργασίας των συμβούλων καθώς και ηλεκτρονικά.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr