Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών
Αρχική / Μαθήματα / Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Η απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται από την ΣΕ. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα ΠΜΣ των συνεργαζόμενων Τμημάτων μετά την κατάθεση στη γραμματεία του ΠΜΣ του πρακτικού αξιολόγησης της υποστήριξης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, υπογεγραμμένου και από τα τρία μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις με ευθύνη του/της επιβλέποντα/-ουσας. Επίσης, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια καταθέτει στη Γραμματεία του ΠΜΣ ένα (1) αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD) με την εργασία του σε μορφή ‘Word’ ή ‘pdf’.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr