Τέλη Φοίτησης
Αρχική / Πρόγραμμα / Τέλη Φοίτησης

Τέλη Φοίτησης

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των € 2.700,00. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων (€ 900,00 για το 1ο εξάμηνο φοίτησης, € 900,00 για το 2ο εξάμηνο φοίτησης και € 900,00 για το 3ο εξάμηνο φοίτησης), με κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας. Η καταβολή των διδάκτρων για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να γίνει πριν από τη διαδικασία δήλωσης επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-ριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ και η απαλλαγή αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στη Γραμματεία του ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/-ριών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr